Medical Marketing

Chiến lược Marketing cho thị trường công nghệ

Chiến lược Marketing, các ý tưởng tiếp thị công nghệ cao dựa trên  vòng đời tiếp nhận công nghệ mà

Chiến lược theo chu kì sống sản phẩm

Sau khi tung sản phẩm mới,các doanh nghiệp thường muốn sản phẩm có được một chu kỳ sống dài và đem

Marketing Bệnh viện (Y tế) – Một nghề “đoản thọ”?

Sáu năm trước (2010), sau buổi làm việc, trưởng phòng marketing của một bệnh viện tư nhân tại HCM đã

Marketing truyền miệng (word-of-mouth marketing) cho dịch vụ y tế

Nói là một nhu cầu của con người, nói là phương thức giao tiếp cổ xưa nhất trong cộng đồng người và

Vai trò của truyền thông với sức khỏe cộng đồng

Trong thế kỷ vừa qua, sự tiến bộ của y khoa học đã vượt quá sức tưởng tượng. Những khám phá mới về

Social marketing trong marketing y tế

Trong hai thập kỷ gần đây, social marketing đã được áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực y tế, chăm sóc

Marketing y tế tại Việt Nam – cái nhìn tổng quan

Marketing là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần với 5 bước cơ bản: Nghiên

Trang 2 trên 212